Edzéseink

Budapest

VI. kerület
Bálint ház
1065 Révay u. 16.
Mestre João
szerda 19 : 30 - 21 : 00
csütörtök 19 : 30 - 21 : 00
IX. kerület
Capoeira a IX. kerületben (felnőtt/ifi/gyermek)
1091 Ifjúmunkás utca 13.
Kiss Enikő / monitora Rosaflor
hétfő 18 : 30 - 20 : 00
szerda 19 : 00 - 20 : 00
XIII. kerület
Gárdonyi Géza Általános Iskola
<p>1137 Radn&oacute;ti Mikl&oacute;s utca 8-10.</p>
Mestre Jubileu
kedd 17 : 30 - 19 : 00
csütörtök 17 : 30 - 19 : 00
XXI. kerület
Radnóti Miklós Műv. Ház
1214 Vénusz u. 2
Mestre João
kedd 18 : 30 - 19 : 30
péntek 19 : 30 - 21 : 00
XXI. kerület
Herman Ottó Ált. Isk.
1214 Gombos tér 1.
Mestre João
kedd 17 : 00 - 18 : 00
csütörtök 17 : 00 - 18 : 00
XXI. kerület
Radnóti M.h./ovis csoport
Radnóti Miklós Művelődési Ház Cím: 1214 Budapest, Vénusz u. 2
Krisán Andrea / Cabelo de fogo
csütörtök 17 : 00 - 18 : 00
XXI. kerület
Gyermeksziget óvoda/ovis csoport
Gyermeksziget óvoda Cím: 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 140
Krisán Andrea / Cabelo de fogo
szerda 15 : 30 - 16 : 15
XXI. kerület
Erdősor u. óvoda/ovis csoport
Erdősor utcai óvoda Cím: 1214 Budapest, Erdősor Utca 110-112
Krisán Andrea / Cabelo de fogo
hétfő 16 : 15 - 17 : 00

Dunakeszi

Széchenyi István Iskola
Posta utca 5
Professor Cabeludo
szerda 18 : 00 - 19 : 30
péntek 18 : 00 - 20 : 00

Dunavarsány

Dunavarsány
Dunavarsány, Szerda: Kossuth Lajos u 10. Szombat: Kossuth Lajos u. 12
Sárközi Béla/Isntrutor Careca e Sárközi Béla Máté/ Est.Instrutor Coelho
szerda 17 : 00 - 18 : 30
szombat 10 : 00 - 12 : 00

Gyömrő

Weöres Sándor Általános Iskola
<p>Erszébet utca 18.</p>
Aluno-formado Magrão
péntek 18 : 30 - 20 : 00
vasárnap 9 : 45 - 11 : 15

Veresegyház

Mézesvölgyi Általános Iskola
2112 Veresegyház, Mogyoródi utca 5-7.
Professor Cabeludo
hétfő 17 : 00 - 18 : 00
csütörtök 16 : 30 - 18 : 00
 

Címlap

Egyesület mérleg 2012

 1

8

2

7

6

8

5

7

 
1

 
4

3

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             adószáma

                                                         cégjegyzék száma

 

 
 
ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: Capoeira Bracos Fortes Erős Karok Egyesület
 
  ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME:  1214 Budapest, Óvoda u. 13. 2. em. 7.
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEKKÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2

0

1

2
ÉV
 
                                                                                                                                                            adatok ezer Forintban


Sor-
Szám
Megnevezés
Előző év

Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév

1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok)

 

 

 

2.

I.    Immateriális javak

 

 

 

3.

II.  Tárgyi eszközök

 

 

 

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

5.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

6.

B) FORGÓ ESZKÖZÖK (7.-10. sorok)

0

 

29

7.

I.    Készletek

 

 

 

8.

II.   Követelések

 

 

 

9.

III.  Értékpapírok

 

 

 

10.
IV.  Pénzeszközök
 
 

29
11.
C) Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11.) sor

0

 

29
 

13.

D) SAJÁT TŐKE (14+15+16+17+18+19)

0

 

5

14.

I. Induló tőke/ Jegyzett tőke

 

 

 

15.

II.   Tőkeváltozás/ Eredménye

 

 

 

16.

III. Lekötött tartalék

 

 

 

17

IV. Értékelési tartalék

 

 

 

18.

V Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

 

 

5

19.

VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

20.
E) Céltartalék

 

 

 

21.

F) Kötelezettségek

0

 

0

22.

I.     Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

23.
II.    Hosszúlejáratú kötelezettségek
 
 

 

24.

III.  Rövidlejáratú kötelezettségek

 

 

 

25.

G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 

 

24

26.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)

0

 

29
                                                                                                                                                 adatok ezer Forintban


Sor-
szám
Megnevezés
Előző év

Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév.

 1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

 

 

430

 2.

  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

0

 3.

      a) alapítótól

 

 

0

 4.

      b) központi költségvetésből

 

 

0

 5.

      c) helyi önkormányzattól

 

 

0

 6.

      d) egyéb

 

 

260

 7.

  2. Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

0

 8.

  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

150

 9.

  4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

20

 10.

  5. Egyéb bevétel

 

 

0

 11.

 B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

0

 12.

 C. Összes bevétel (A+B)

 

 

430

 13.

 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

425

 14.

      Anyagjellegű ráfordításai

 

 

425

 15.

      Személyi jellegű ráfordítások

 

 

0

 16.

      Értékcsökkenési leírás

 

 

0

 17.

      Egyéb ráfordítások

 

 

0

 18.

      Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

0

 19.

     Rendkívüli ráfordítások

 

 

0

 20.

 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

 

 

0

21.

      Anyagjellegű ráfordításai

 

 

0

22.

      Személyi jellegű ráfordítások

 

 

0

23.

      Értékcsökkenési leírás

 

 

0

24.

      Egyéb ráfordítások

 

 

0

25.

      Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

0

26.

     Rendkívüli ráfordítások

 

 

0

27.

 F. Összes ráfordítás (D+E)

 

 

425

28.

 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 

 

 

0

29.

 H. Adófizetési kötelezettség

 

 

0

30.

 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

0

31.

 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

 

 

5
Tájékoztató adatok
                                                                                                                                                adatok ezer Forintban

 
Megnevezés

összeg
 
 
 A Személyi jellegű ráfordítások

0
 
 
     1 Bérköltség

0
 
 
        Ebből -  megbízási díj

0
 
 
                   -  tiszteletdíjak

0
 
 
     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0
 
 
     3. Bérjárulékok

0
 
 
B  A szervezet által nyújtott támogatások

0
 
 
 ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

0
 
 
   
  
 
 
 Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:                                                                                       

Capoeira Bracos Fortres Erős Karok Egyesület

székhely:

1214 Budapest, Óvoda utca 13. 2. em. 7.

bejegyző határozat száma:

  12.Pk. 60702/2011/6.

nyilvántartási szám:

  14666.

képviselő neve:

  Tóth András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

  oktatási tevékenység

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

mindenki akit érdekel  

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

125  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

a brazil kultúra minél szélesebb megismertetése

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

 Befolyt tagdíjak

20000 

irodaszer,bank ktg 

 Befolyt támogatási díjak magánszemélyektől

260000 

terembérlet 

 

 

 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 


 0

 

 

 

 

 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

  

 

 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

 0


7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel


430

ebből:

 

 

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

 0

 0

D. közszolgáltatási bevétel


0

E. normatív támogatás

 0


F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás


 0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]


430 

H. Összes ráfordítás (kiadás)

 0

 425

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

 0

 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai


425 

K. Adózott eredmény

 0

 0

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)


10

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igaz

Hamis

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2³0]

Igaz

Igaz

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)³0,25]

Igaz

Hamis

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)³0,02]

Igaz

Hamis

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)³0,5]

Igaz

Igaz

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2³10 fő]

Igaz

Hamis
 
A szervezet a törvény szerinti mutatóknak megfelel:                     Igaz
 
Kelt: Budapest, 2013. június 15.