Edzéseink

Budapest

VI. kerület
Bálint ház
1065 Révay u. 16.
Mestre João
szerda 19 : 30 - 21 : 00
csütörtök 19 : 30 - 21 : 00
IX. kerület
Capoeira a IX. kerületben (felnőtt/ifi/gyermek)
1091 Ifjúmunkás utca 13.
Kiss Enikő / monitora Rosaflor
hétfő 18 : 30 - 20 : 00
szerda 19 : 00 - 20 : 00
XIII. kerület
Gárdonyi Géza Általános Iskola
<p>1137 Radn&oacute;ti Mikl&oacute;s utca 8-10.</p>
Mestre Jubileu
kedd 17 : 30 - 19 : 00
csütörtök 17 : 30 - 19 : 00
XXI. kerület
Radnóti Miklós Műv. Ház
1214 Vénusz u. 2
Mestre João
kedd 18 : 30 - 19 : 30
péntek 19 : 30 - 21 : 00
XXI. kerület
Herman Ottó Ált. Isk.
1214 Gombos tér 1.
Mestre João
kedd 17 : 00 - 18 : 00
csütörtök 17 : 00 - 18 : 00
XXI. kerület
Radnóti M.h./ovis csoport
Radnóti Miklós Művelődési Ház Cím: 1214 Budapest, Vénusz u. 2
Krisán Andrea / Cabelo de fogo
csütörtök 17 : 00 - 18 : 00
XXI. kerület
Gyermeksziget óvoda/ovis csoport
Gyermeksziget óvoda Cím: 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 140
Krisán Andrea / Cabelo de fogo
szerda 15 : 30 - 16 : 15
XXI. kerület
Erdősor u. óvoda/ovis csoport
Erdősor utcai óvoda Cím: 1214 Budapest, Erdősor Utca 110-112
Krisán Andrea / Cabelo de fogo
hétfő 16 : 15 - 17 : 00

Dunakeszi

Széchenyi István Iskola
Posta utca 5
Professor Cabeludo
szerda 18 : 00 - 19 : 30
péntek 18 : 00 - 20 : 00

Dunavarsány

Dunavarsány
Dunavarsány, Szerda: Kossuth Lajos u 10. Szombat: Kossuth Lajos u. 12
Sárközi Béla/Isntrutor Careca e Sárközi Béla Máté/ Est.Instrutor Coelho
szerda 17 : 00 - 18 : 30
szombat 10 : 00 - 12 : 00

Gyömrő

Weöres Sándor Általános Iskola
<p>Erszébet utca 18.</p>
Aluno-formado Magrão
péntek 18 : 30 - 20 : 00
vasárnap 9 : 45 - 11 : 15

Veresegyház

Mézesvölgyi Általános Iskola
2112 Veresegyház, Mogyoródi utca 5-7.
Professor Cabeludo
hétfő 17 : 00 - 18 : 00
csütörtök 16 : 30 - 18 : 00
 

Címlap

Egyesület mérleg 2015

 

1

8

2

7

6

8

5

7

 

1

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             adószáma

                                                         cégjegyzék száma

 

 

 

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:  Capoeira Bracos Fortes Erős Karok Egyesület

 

  ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME:  1214 Budapest, Óvoda u. 13. 2. em. 7.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2

0

1

5

ÉV

 

                                                                                                                                                               adatok ezer Forintban

Sor-

Szám

Megnevezés

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok)

 

 

 

2.

I.    Immateriális javak

 

 

 

3.

II.  Tárgyi eszközök

 

 

 

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

5.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

6.

B) FORGÓ ESZKÖZÖK (7.-10. sorok)

40

 

16

7.

I.    Készletek

 

 

 

8.

II.   Követelések

 

 

3

9.

III.  Értékpapírok

 

 

 

10.

IV.  Pénzeszközök

40

 

13

11.

C) Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11.) sor

99

 

16

 

13.

D) SAJÁT TŐKE (14+15+16+17+18+19)

-36

 

-30

14.

I. Induló tőke/ Jegyzett tőke

 

 

 

15.

II.   Tőkeváltozás/ Eredménye

5

 

-36

16.

III. Lekötött tartalék

 

 

 

17

IV. Értékelési tartalék

 

 

 

18.

V Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

-41

 

6

19.

VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

 

0

20.

E) Céltartalék

 

 

 

21.

F) Kötelezettségek

0

 

46

22.

I.     Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

23.

II.    Hosszúlejáratú kötelezettségek

 

 

 

24.

III.  Rövidlejáratú kötelezettségek

76

 

46

25.

G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

 

0

26.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)

99

 

16

 

 

<!--[if !supportMisalignedColumns]-->

<!--[endif]-->

Kelt: Budapest, 2016. június  07.

 

P.H.

                                                                               

Egyesület vezetője

 

1

8

2

7

6

8

5

7

 

1

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             adószáma

                                                         cégjegyzék száma

 

 

                                                                         

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:  Capoeira Bracos Fortes Erős Karok Egyesület

 

  ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME:  1214 Budapest, Óvoda u. 13. 2. em. 7.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

2

0

1

5

ÉV

                                                                                                                                                   adatok ezer Forintban

<!--[if !supportMisalignedColumns]-->

<!--[endif]-->

Sor-

szám

Megnevezés

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév.

 1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

542

 

1 400

 2.

  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

 

0

 3.

      a) alapítótól

0

 

0

 4.

      b) központi költségvetésből

0

 

0

 5.

      c) helyi önkormányzattól

0

 

0

 6.

      d) egyéb

312

 

1 400

 7.

  2. Pályázati úton elnyert támogatás

0

 

0

 8.

  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

215

 

0

 9.

  4. Tagdíjból származó bevétel

20

 

0

 10.

  5. Egyéb bevétel

2

 

0

 11.

 B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

 

0

 12.

 C. Összes bevétel (A+B)

542

 

1 400

 13.

 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

583

 

1 394

 14.

      Anyagjellegű ráfordításai

52

 

806

 15.

      Személyi jellegű ráfordítások

531

 

588

 16.

      Értékcsökkenési leírás

0

 

0

 17.

      Egyéb ráfordítások

0

 

0

 18.

      Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

 

0

 19.

     Rendkívüli ráfordítások

0

 

0

 20.

 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

 

0

21.

      Anyagjellegű ráfordításai

0

 

0

22.

      Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

23.

      Értékcsökkenési leírás

0

 

0

24.

      Egyéb ráfordítások

0

 

0

25.

      Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

 

0

26.

     Rendkívüli ráfordítások

0

 

0

27.

 F. Összes ráfordítás (D+E)

1 406

 

1 394

28.

 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 

0

 

0

29.

 H. Adófizetési kötelezettség

0

 

0

30.

 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

 

0

31.

 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-41

 

6

           

Tájékoztató adatok

                                                                                                                                                   adatok ezer Forintban

<!--[if !supportMisalignedColumns]-->

<!--[endif]-->

 

Megnevezés

összeg

 

 

 A Személyi jellegű ráfordítások

0

 

 

     1 Bérköltség

458

 

 

        Ebből -  megbízási díj

0

 

 

                   -  tiszteletdíjak

0

 

 

     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

 

 

     3. Bérjárulékok

130

 

 

B  A szervezet által nyújtott támogatások

0

 

 

 ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

0

 

Kelt: Budapest, 2016.június 07.

P.H.

 

                                               

Egyesület vezetője

            

1

8

2

7

6

8

5

7

-

1

-

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             adószáma

                                                         cégjegyzék száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB Szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

 

 

 

2

0

1

5

ÉV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capoeira Bracos Fortes Erős Karok Egyesület

 

1214 Budapest, Óvoda u. 13. 2. em. 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2016.  június  07.              

 

P.H.

                                                           

Egyesület vezetője